Znalosť načúvacích pomôcok

Najúplnejšia klasifikácia polymérnych materiálov v histórii

Najúplnejšia klasifikácia polymérnych materiálov v histórii

       Makromolekulárne materiály, tiež nazývané polymérne materiály, sú materiály zložené z makromolekulárnych zlúčenín ako matrice a ďalších prísad (pomocných látok). Klasifikácia polymérnych materiálov Klasifikácia podľa zdrojaPolymérne materiály sa klasifikujú na prírodné polymérne ...

Čítaj viac...

Často kladené otázky o OTC načúvacích prístrojoch

Otázka: Môžem si kúpiť načúvacie prístroje cez pult? Odpoveď: Over-the-counter (OTC) načúvacie prístroje (alebo OTC nositeľné načúvacie zariadenia, ako sa odporúča v správe NAS), ešte nie sú na trhu. Budú to načúvacie prístroje pre dospelých s miernou až strednou stratou sluchu zakúpené priamo spotrebiteľmi od ...

Čítaj viac...

Diskriminácia reči je zlá. Čo by som mal venovať pozornosť pri nosení načúvacích prístrojov?

Pre sluchovo postihnutých ľudí sú načúvacie prístroje jedným z účinných prostriedkov na zlepšenie ich počúvania a pomáhajú im lepšie komunikovať s ostatnými. Čo sa týka účinku načúvacích prístrojov, každý môže byť iný. Všeobecne povedané, pre ...

Čítaj viac...