Autor - Cindy

Diskriminácia reči je zlá. Čo by som mal venovať pozornosť pri nosení načúvacích prístrojov?

Pre sluchovo postihnutých ľudí sú načúvacie prístroje jedným z účinných prostriedkov na zlepšenie ich počúvania a pomáhajú im lepšie komunikovať s ostatnými. Čo sa týka účinku načúvacích prístrojov, každý môže byť iný. Všeobecne povedané, pre ...

Čítaj viac...